Lights Toggle
0%

Pirati imaju strogu naredbu starešinstva: je superiorna u odnosu na B , koji je superioran u odnosu na C , koji je nadređen D, koji je superioran u E. Piratska svetska pravila distribucije izgledaju ovako: da najstariji gusar treba da predloži podelu kovanica. Pirati, uključujući predlagača, zatim glasa o tome da li da prihvati ovu distribuciju. U slučaju jednakog broja glasova predlagač ima odlučujući glas. Ako je raspodela prihvaćena, novac se isplaćuje i igra završava. Ako ne, predlagač je bačen preko palube sa gusarskog broda i umire, a sledeći najstariji gusar čini novi predlog da ponovo počnu sistem. Pirati zasnivaju svoje odluke na tri faktora. Pre svega, svaki gusar želi da preživi. Drugo, s obzirom na preživljavanje, svaki gusar želi da maksimizira broj zlatnika koji prima. Treće, svaki gusar bi radije da baci još jednog sa palube , ako su svi ostali rezultati bi inače biti jednaki. pirati ne veruju jedni drugima.


Rating: 4.0/5