Latest Comments

Blogroll

About

Fleš igra je kompjuterska igra koja se igra preko interneta pomoc´u web pretraživaca. Pretraživaci igre pokrecu korišc´enjem standardnih web tehnologija ili pregledac traži od vas da instalirate dodatke. Stvaranje takvih igara obicno podrazumeva korišc´enje standardnih web tehnologija kao frontend i druge tehnologije da se obezbedi pozadina. Browser igre ukljucuju sve video igre žanrove i može biti jedan - igrac ili u više igraca. Browser igre su takode prenosive i mogu da se igraju na više razlicitih uredaja, na web pretraživacima i operativnim sistemima.